KNAPadvies

begeleiding

advies

psycholoog

kind & jeugd

werkwijze

In de meeste gevallen start de begeleiding met een intake, zodat alle vragen, verwachtingen en informatie duidelijk worden. Als we voldoende weten en alles goed op een rij hebben gezet volgt een advies. Dit advies wordt mondeling toegelicht en wordt ook schriftelijk verstrekt. Soms bestaat het advies uit praktische tips of ideeën, in een ander geval kan het advies zijn een begeleidingstraject te starten. Het hangt van de inhoud van het advies en uw eigen keuze af of er een vervolg is.

Een vervolg kan zijn; schoolbegeleiding / schooladvies, begeleiding van u of uw kind in de vorm van een aantal gesprekken of een andere passende vorm. Altijd op maat.

plaats . tijd . kosten

Locatie & Beschikbaarheid

Voor de begeleiding kiezen we een locatie die handig en praktisch is. De standaardlocatie is: Aalscholver 2 in Oud-Beijerland.

KNAPadvies werkt op afspraak.

Kosten

Richtlijn is €62,50 per uur voor individuele begeleiding. Informeer bij aanvang naar de mogelijkheid de kosten vergoed te krijgen (dit geldt voor psychologische hulp).

Het testen van intelligentie (IQ test, inclusief intake, capaciteiten- & leerstrategieënonderzoek en terugkoppeling) kost €315,-

Voor groepen, bijvoorbeeld lezingen geldt een aangepast tarief.

Er kunnen reiskosten in rekening worden gebracht.

Wachttijden

Vanaf het verzoek tot contact is de wachttijd tot intake maximaal 2 weken.

De diagnose / het advies volgt 1 tot 2 weken daarna, waarna direct afspraken gemaakt kunnen worden voor een aanvang van passende zorg.

No show

Bij het niet nakomen van afspraken ('no show') worden kosten gewoon in rekening gebracht. Verschuiven / verplaatsen van afspraken kan tot 24 uur voor aanvang van de betreffende afspraak.

Klachtenregeling

KNAPadvies is aangesloten bij onder andere stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Deze overkoepelende organisatie waarborgt onder andere kwaliteit van professionele jeugdhulp. De klachtenregeling vindt u hier (tabblad 'tuchtrecht').

contactformulier

Lezingen

onderwerp: hoogbegaafdheid & angst

doelgroep: ouders van (hoog)begaafde kinderen


onderwerp: hoogbegaafdheid & opvoeden

doelgroep: ouders van (hoog)begaafde kinderen


onderwerp: leerstrategieën en leervoorkeuren

doelgroep: ouders of leerkrachten


Vanzelfsprekend zijn andere onderwerpen in overleg mogelijk. Te denken valt bijvoorbeeld aan faalangst, communicatie, motivatie, hoe denken hoogbegaafden?

Cursussen

onderwerp: hoogbegaafdheid in school

doelgroep: leerkrachten, teams

inhoud: (2x-3x) herkennen, omgang, organisatie & beleid, +klas


onderwerp: het inzetten van leerstrategieën & leervoorkeuren voor nog effectiever onderwijs

doelgroep: leerkrachten, teams

inhoud: (2x) belemmeringen, stimuli, wat werkt goed? voorkeuren, beelddenken


In overleg kunnen cursussen nog meer op maat geleverd worden