KNAPadvies

begeleiding

advies

psycholoog

kind & jeugd

werkwijze

Gangbaar is een start door middel van een intake, zodat alle vragen, verwachtingen en informatie duidelijk worden. Als we voldoende weten en alles goed op een rij hebben gezet volgt een advies. Dit advies wordt mondeling toegelicht en wordt ook schriftelijk verstrekt. Soms bestaat het advies uit praktische tips of ideeën, in een ander geval kan het advies zijn een begeleidingstraject te starten. Het hangt van de inhoud van het advies en uw eigen keuze af of er een vervolg is.

Een vervolg kan zijn; schoolbegeleiding / schooladvies, begeleiding van u of uw kind in de vorm van een aantal gesprekken of een andere passende vorm. Altijd op maat.

contactformulier

plaats . tijd . kosten

Locatie & Beschikbaarheid

Voor de begeleiding kiezen we een locatie die handig en praktisch is. De standaardlocatie is: Aalscholver 2 in Oud-Beijerland.

KNAPadvies werkt op afspraak.

Kosten

Richtlijn is €75,00 per uur voor individuele begeleiding. Informeer vooraf naar de mogelijkheid de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen (dit geldt voor psychologische hulp). Achteraf is dit vaak lastig.

Het testen van intelligentie (IQ test WISC V, inclusief intake en terugkoppeling) kost €440,-. Het is ook mogelijk de waarschijnlijkheid van hoogbegaafheid of leervoorkeuren in kaart te brengen.

Voor groepen, bijvoorbeeld lezingen geldt een aangepast tarief.

Buiten de Hoeksche Waard kunnen er reiskosten in rekening worden gebracht.

Wachttijden

Vanaf het verzoek tot contact is de wachttijd tot intake maximaal 2 weken.

Het advies en/of de conclusie volgt 1 tot 2 weken daarna, waarna direct afspraken gemaakt kunnen worden voor een aanvang van passende zorg.

In schoolvakanties geld een iets langere wachttijd.

No show

Bij het niet nakomen van afspraken ('no show') worden de kosten in rekening gebracht. Verschuiven / verplaatsen van afspraken kan tot 24 uur voor aanvang van de betreffende afspraak.

Klachtenregeling

KNAPadvies is aangesloten bij onder andere stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Deze overkoepelende organisatie waarborgt onder andere kwaliteit van professionele jeugdhulp. De klachtenregeling vindt u hier (tabblad 'tuchtrecht').